Mình vừa cập nhật giao diện website anhnbt.com vừa tối giản lại còn siêu nhẹ! Nhìn qua thì chả khác xưa lắm nhưng mình đã loại bỏ một mớ thư viện jQuery và Bootstrap 😁😁😁
#anhnbt #kitudacbiet #ktdb #kitudacbietff #kytudacbiet

image