Sân bóng đá chuẩn FIFA có kích thước tiêu chuẩn là 68m x 105m. Tuy nhiên vẫn có những sân bóng chuyên nghiệp có kích thước bé hơn. Dự toán chi phí đầu tư sân bóng đá 5 người, 7 người,... và cách tiết kiệm chi phí làm sân bóng cỏ nhân tạo se có trong bài viết dưới đây. Tìm hiểu ngay!,Báo giá chi phí làm sân bóng đá cỏ nhân tạo
Xem thêm tại: https://thicongsanthethao.com.........vn/san-bong-da/k

#sanbong san11nguoi kichthuocsan kicthuocsan11nguoi thicongsanbong thicongsanthethao