Tại sao doanh nhân Việt nên đầu tư vào Úc?
Trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế toàn cầu (từ tháng 4.2021). Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán đến một nền kinh tế toàn cầu đầy triển vọng. Trong đó, nền kinh tế Úc được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng và vượt xa tất cả các nền kinh tế lớn trên thế giới trong 2019-2023. Đầu tư vào Úc, nghĩa là quý vị đang đầu tư vào một vùng đất có chỉ số tăng trưởng kinh tế vào hạng cao nhất thế giới.
Chi tiết: https://luathungson.vn/tai-sao....-doanh-nhan-viet-nen