Người vay tiền đã mất, có đòi nợ được không?
Theo quy định, đến hạn trả tiền thì người vay phải có nghĩa vụ trả tiền. Trong trường hợp người vay đã mất, người cho vay có đòi nợ được không hay sẽ bị “mất trắng” số tiền đã cho vay?
Chi tiết: https://luathungson.vn/nguoi-v....ay-tien-da-mat-co-do