Xin chào mọi người. Mình là Nguyễn Bá Tuấn Anh - Nhà sáng tạo công cụ tạo tên game bằng kí tự đặc biệt
#kitudacbiet #ktdb #anhnbt #ktdbanhnbt