Thành Khang Bonsai - Chậu cây bonsai, chậu tàu phong cách Nhật Bản chất lượng. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các phụ kiện, linh kiện tiểu cảnh cho người chơi cây cảnh, bonsai.
Địa chỉ: Đường Đào Duy Tùng, Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
SĐT: 0981293399
Email: [email protected]
Website: https://thanhkhangbonsai.com/
Facebook: https://www.facebook.com/shopthanhkhangbonsai/

Thành Khang Bonsai - Chậu cây bonsai, chậu tàu phong cách Nhật Bản chất lượng
thanhkhangbonsai.com

Thành Khang Bonsai - Chậu cây bonsai, chậu tàu phong cách Nhật Bản chất lượng

Thành Khang Bonsai - Chậu cây bonsai, chậu tàu phong cách Nhật Bản chất lượng. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các phụ kiện, linh kiện tiểu cảnh cho người chơi cây cảnh, bonsai.